VINAŘSTVÍ ZÁLEŠÁK NA VRBICI

Vítejte na Vrbici v oblasti hanáckého Slovácka, 300 metrů nad mořem vysokém kopci, nejvýše položené obce Velkopavlovické vinařské podoblasti.

Rodinné vinařství má dlouholetou tradici sahající po několik generací do minulosti, kde umění a předávání zkušeností zpracování vinných hroznů a výroby kvalitních vín se předávalo z otce na syna se zapracováním nejnovějších poznatků ve vinohradnictví a vinařství.


O Vrbici

Obec Vrbice se nachází ve východní části okresu Břeclav. Je to jedna z nejvýše položených obcí v břeclavském okrese. Patří do Sdružení vinařských obcí Jižní Moravy. Jeho poslání je podpora vinařské turistiky na Jižní Moravě.

Cílem projektu je realizace značení sítě Grenways - Moravských vinařských stezek, které jsou navrženy pro region celé Jižní Moravy v délce asi 760 km.

Hlavní Moravská vinařská stezka (červená) vede ze Znojma do Uherského Hradiště a měří 240 km. A tato stezka prochází přes naši obec a to trasou od Velkých Bílovic - hore humnama k Luži, kde bude umístěna informační tabule a dále povede nahoru k nově postaveným Božím mukám, okolo památníku osvobození, u kostela zahýbá do prava směr Kobylí hraničky a odtud po hraničce přechází do k.ú. Kobylí.

Jsme jedinou obcí v regionu, kterou prochází dvě vinařské turistické stezky - Hodonínsko-břeclavská a Velkopavlovická.

 

 

V i n a ř s t v í   Z á l e š á k,    V r b i c e
[CNW:Counter]